1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

1 Thessalonians 3

Timothy’s Encouraging Report

1Διὸ μηκετι στεγοντες, εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις μονοι, 2καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διακονον τοῦ θεοῦ καὶ συνεργὸν ἡμῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ στηριξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλεσαι ὑμᾶς περὶ τῆς πιστεως ὑμῶν, 3τὸ μηδενα σαινεσθαι ἐν ταῖς θλιψεσιν ταυταις: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κειμεθα. 4Καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελεγομεν ὑμῖν ὅτι μελλομεν θλιβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. 5Διὰ τοῦτο κἀγώ, μηκετι στεγων, ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πιστιν ὑμῶν, μηπως ἐπείρασεν ὑμᾶς πειραζων, καὶ εἰς κενὸν γενηται κοπος ἡμῶν. 6Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πιστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνειαν ἡμῶν ἀγαθὴν παντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν, καθαπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς: 7διὰ τοῦτο παρεκληθημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ θλιψει καὶ ἀνάγκῃ ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πιστεως: 8ὅτι νῦν ζῶμεν, ἐὰν ὑμεῖς στηκετε ἐν κυρίῳ. 9Τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυναμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν, ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ χαιρομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 10νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ δεομενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ προσωπον, καὶ καταρτισαι τὰ ὑστερήματα τῆς πιστεως ὑμῶν;