1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Acts 21

Paul Goes to Jerusalem

1Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶν, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα: 2καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. 3Ἀναφανέντες δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλιποντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατηχθημεν εἰς Τύρον: ἐκεῖσε γὰρ ἦν τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γομον. 4Καὶ ἀνευρόντες μαθητας, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά: οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνευματος, μὴ ἀναβαίνειν εἰς Ἱερουσαλήμ. 5Ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, προπεμποντων ἡμᾶς παντων σὺν γυναιξὶν καὶ τεκνοις ἕως ἔξω τῆς πολεως: καὶ θεντες τὰ γονατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξαμεθα. 6Καὶ ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια.

7Ἡμεῖς δε, τὸν πλοῦν διανυσαντες ἀπὸ Τύρου, κατηντησαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μιαν παρ᾽ αὐτοῖς. 8Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Καισάρειαν: καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. 9Τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατερες παρθενοι τεσσαρες προφητευουσαι. 10Ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλειους, κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφητης ὀνόματι Ἄγαβος. 11Καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζωνην τοῦ Παύλου, δησας τε αὐτοῦ τοὺς ποδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν, Τάδε λεγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ζωνη αὕτη, οὕτως δησουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδωσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 12Ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. 13Ἀπεκρίθη τε Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαιοντες καὶ συνθρυπτοντες μου τὴν καρδιαν; Ἐγὼ γὰρ οὐ μονον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυριου Ἰησοῦ. 14Μὴ πειθομενου δὲ αὐτοῦ, ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, Τὸ θελημα τοῦ κυριου γενεσθω.

Paul Visits James

17Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. 18Τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, παντες τε παρεγενοντο οἱ πρεσβυτεροι. 19Καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονιας αὐτοῦ. 20Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν κυριον, εἰπόντες αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, ποσαι μυριαδες εἰσὶν Ἰουδαίων τῶν πεπιστευκοτων: καὶ παντες ζηλωταὶ τοῦ νομου ὑπάρχουσιν: 21κατηχηθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν διδασκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη παντας Ἰουδαίους, λεγων μὴ περιτεμνειν αὐτοὺς τὰ τεκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 22Τί οὖν ἐστιν; Πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν: ἀκούσονται γὰρ ὅτι ἐλήλυθας. 23Τοῦτο οὖν ποιησον σοι λεγομεν: εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τεσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν: 24τουτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπανησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα ξυρησωνται τὴν κεφαλην, καὶ γνῶσιν παντες ὅτι ὧν κατηχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς τὸν νομον φυλασσων. 25Περὶ δὲ τῶν πεπιστευκοτων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν, κριναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ φυλασσεσθαι αὐτοὺς το τε εἰδωλόθυτον καὶ τὸ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνειαν. 26Τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγελλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνεχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορα.

Paul Arrested in the Temple

27Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, θεασαμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, συνεχεον παντα τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτόν, 28κραζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε. Οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νομου καὶ τοῦ τοπου τουτου παντας πανταχοῦ διδασκων: ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κεκοινωκεν τὸν ἅγιον τοπον τοῦτον. 29Ἦσαν γὰρ ἑωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πολει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν Παῦλος. 30Ἐκινήθη τε πολις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ: καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ: καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θυραι. 31Ζητούντων δὲ αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φασις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπειρης, ὅτι ὅλη συγκεχυται Ἱερουσαλήμ: 32ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιωτας καὶ ἑκατοντάρχους, κατεδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς: οἱ δε, ἰδόντες τὸν χιλιαρχον καὶ τοὺς στρατιωτας, ἐπαύσαντο τυπτοντες τὸν Παῦλον. 33Ἐγγίσας δὲ χιλιαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσιν δυσιν: καὶ ἐπυνθάνετο τις ἂν εἴη, καὶ τι ἐστιν πεποιηκως. 34Ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ: μὴ δυναμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θορυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολην. 35Ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνεβη βασταζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βιαν τοῦ ὄχλου. 36Ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ κρᾶζον, Αἶρε αὐτόν.