1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Luke 2

The Return to Nazareth

22Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νομον Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ κυρίῳ- 23καθὼς γεγραπται ἐν νόμῳ κυριου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μητραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθησεται- 24καὶ τοῦ δοῦναι θυσιαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ κυριου, Ζεῦγος τρυγονων δυο νεοσσοὺς περιστερῶν. 25Καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ, ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δικαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχομενος παρακλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν. 26Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμενον ὑπὸ τοῦ πνευματος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν θανατον πρὶν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυριου. 27Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνευματι εἰς τὸ ἱερόν: καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδιον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νομου περὶ αὐτοῦ, 28καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν τὸν θεον, καὶ εἶπεν, 29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δεσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ: 30ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτηριον σου, 31 ἡτοίμασας κατὰ προσωπον παντων τῶν λαῶν: 32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δοξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 33Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ μητηρ αὐτοῦ θαυμαζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμενοις περὶ αὐτοῦ. 34Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητερα αὐτοῦ, Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον: 35καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελευσεται ῥομφαία: ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοι. 36Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγατηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ- αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζησασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενιας αὐτῆς, 37καὶ αὕτη χηρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσαρων- οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, νηστειαις καὶ δεησεσιν λατρευουσα νυκτα καὶ ἡμέραν. 38Καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ κυρίῳ, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομενοις λυτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ. 39Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν νομον κυριου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὴν πολιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ.

The Boy Jesus in The Temple

41Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα. 42Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δωδεκα, ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 43καὶ τελειωσαντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ: καὶ οὐκ ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ μητηρ αὐτοῦ: 44νομισαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεσιν καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς: 45καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, ζητοῦντες αὐτόν. 46Καὶ ἐγένετο, μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζομενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκαλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47Ἐξίσταντο δὲ παντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνεσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν: καὶ πρὸς αὐτὸν μητηρ αὐτοῦ εἶπεν, Τέκνον, τι ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; Ἰδού, πατηρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; Οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρος μου δεῖ εἶναί με; 50Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51Καὶ κατεβη μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ: καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. Καὶ μητηρ αὐτοῦ διετηρει παντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.