1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Luke 21

Jesus Predicts Wars and Persecution

10Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεια ἐπὶ βασιλειαν: 11σεισμοι τε μεγαλοι κατὰ τοπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φοβητρα τε καὶ σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγαλα ἔσται. 12Πρὸ δὲ τουτων παντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διωξουσιν, παραδιδοντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακας, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 13Ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτυριον. 14Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδιας ὑμῶν μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι: 15ἐγὼ γὰρ δωσω ὑμῖν στομα καὶ σοφιαν, οὐ δυνησονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι παντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονεων καὶ συγγενῶν καὶ φιλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατωσουσιν ἐξ ὑμῶν. 17Καὶ ἔσεσθε μισουμενοι ὑπὸ παντων διὰ τὸ ὄνομά μου. 18Καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 19Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτησασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

The Coming of The Son of Man

20Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμενην ὑπὸ στρατοπεδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τοτε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἐρήμωσις αὐτῆς. 21Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγετωσαν εἰς τὰ ὄρη: καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν: καὶ οἱ ἐν ταῖς χωραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. 22Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν, τοῦ πλησθῆναι παντα τὰ γεγραμμενα. 23Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζουσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις: ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγαλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ. 24Καὶ πεσοῦνται στοματι μαχαιρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς παντα τὰ ἔθνη: καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμενη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. 25Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, ἠχούσης θαλασσης καὶ σαλου, 26ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φοβου καὶ προσδοκιας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ: αἱ γὰρ δυναμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθησονται. 27Καὶ τοτε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυναμεως καὶ δοξης πολλῆς. 28Ἀρχομένων δὲ τουτων γινεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν: διοτι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν.