1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Mark 2

Jesus Heals a Paralytic

1Καὶ εἰσῆλθεν παλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν: καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστιν. 2Καὶ εὐθέως συνηχθησαν πολλοι, ὥστε μηκετι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θυραν: καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λογον. 3Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν φεροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσαρων. 4Καὶ μὴ δυναμενοι προσεγγισαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στεγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τὸν κραββατον ἐφ᾽ παραλυτικὸς κατεκειτο. 5Ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς τὴν πιστιν αὐτῶν λεγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6Ἦσαν δε τινες τῶν γραμματεων ἐκεῖ καθημενοι, καὶ διαλογιζομενοι ἐν ταῖς καρδιαις αὐτῶν, 7Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημιας; Τίς δυναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς, θεος; 8Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνευματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογιζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογιζεσθε ἐν ταῖς καρδιαις ὑμῶν; 9Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν, Ἔγειραι, καὶ ἆρόν σου τὸν κραββατον, καὶ περιπατει; 10Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας- λεγει τῷ παραλυτικῷ- 11Σοὶ λεγω, ἔγειραι καὶ ἆρον τὸν κραββατον σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κραββατον, ἐξῆλθεν ἐναντίον παντων: ὥστε ἐξίστασθαι παντας, καὶ δοξαζειν τὸν θεον, λεγοντας ὅτι Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

A question about fasting

18Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστευοντες: καὶ ἔρχονται καὶ λεγουσιν αὐτῷ, Διὰ τι οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστευουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστευουσιν; 19Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δυνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν νυμφιος μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν, νηστευειν; Ὅσον χρονον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυμφιον, οὐ δυνανται νηστευειν: 20ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφιος, καὶ τοτε νηστευσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 21Καὶ οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ: εἰ δὲ μη, αἴρει τὸ πληρωμα αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχισμα γινεται. 22Καὶ οὐδεὶς βαλλει οἶνον νεον εἰς ἀσκοὺς παλαιους: εἰ δὲ μη, ῥήσσει οἶνος νεος τοὺς ἀσκούς, καὶ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται: ἀλλὰ οἶνον νεον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητεον.