1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Matthew 23

Seven woes to the scribes and pharisees

1Τότε Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 2λεγων, Ἐπὶ τῆς Μωσέως καθεδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι: 3παντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε: κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, λεγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 4Δεσμεύουσιν γὰρ φορτια βαρεα καὶ δυσβαστακτα, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θελουσιν κινῆσαι αὐτά. 5Πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις: πλατυνουσιν δὲ τὰ φυλακτηρια αὐτῶν, καὶ μεγαλυνουσιν τὰ κρασπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν: 6φιλοῦσίν τε τὴν πρωτοκλισιαν ἐν τοῖς δειπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδριας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 7καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Ῥαββί, ῥαββί: 8ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββί: εἷς γαρ ἐστιν ὑμῶν καθηγητης, χριστος: παντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9Καὶ πατερα μὴ καλεσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς: εἷς γαρ ἐστιν πατὴρ ὑμῶν, ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 10Μηδὲ κληθῆτε καθηγηται: εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν καθηγητης, χριστος. 11 δὲ μειζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διακονος. 12Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθησεται: καὶ ὅστις ταπεινωσει ἑαυτόν, ὑψωθήσεται.

29Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς ταφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαιων, 30καὶ λεγετε, Εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατερων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31Ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσαντων τοὺς προφητας: 32καὶ ὑμεῖς πληρωσατε τὸ μετρον τῶν πατερων ὑμῶν. 33Ὄφεις, γεννηματα ἐχιδνῶν, πῶς φυγητε ἀπὸ τῆς κρισεως τῆς γεεννης; 34Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφητας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς: καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρωσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγωσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διωξετε ἀπὸ πολεως εἰς πολιν: 35ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δικαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαιου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηριου. 36Ἀμὴν λεγω ὑμῖν ὅτι ἥξει παντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταυτην.