1. Home
  2. Read
  3. Byzantine NT

Revelation 14

The Lamb and the 144,000

1Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἀριθμὸς ἑκατὸν τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμενον ἐπὶ τῶν μετωπων αὐτῶν. 2Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγαλης: καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζοντων ἐν ταῖς κιθαραις αὐτῶν. 3Καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρονου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσαρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτερων: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4Οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν: παρθενοι γαρ εἰσιν. Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. Οὗτοι ὑπὸ Ἰησοῦ ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 5Καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ στοματι αὐτῶν ψεῦδος: ἄμωμοι γαρ εἰσιν.