1. Dictionary
  2. θ
  3. θερισμός

Search Bible Vocabulary

θερισμός

θερισμος
τουθερισμοῦ
τῳθερισμῷ
τονθερισμὸν
οἱθερισμοι
τωνθερισμων
τοιςθερισμοις
τουςθερισμους