1. Dictionary
  2. α
  3. ἀνήκω

Search Bible Vocabulary

ἀνήκω

Present
ἀνήκω
ἀνήκεις
ἀνήκει
ἀνήκομεν
ἀνήκετε
ἀνήκουσιν
Future
ἀνήξω
ἀνήξεις
ἀνήξει
ἀνήξομεν
ἀνήξετε
ἀνήξουσιν
Aorist
ηνήξα
ηνήξας
ηνήξεν
ηνήξαμεν
ηνήξατε
ηνήξαν
Imperfect
ηνήκον
ηνήκες
ἀνῆκεν
ηνήκομεν
ηνήκετε
ηνήκον